Fizykochemia spalania i srodki gasnicze pdf

Para wodna jest powszechnie wykorzystywanym środkiem gaśniczym. Wiąże się ją tylko w pomieszczeniach zamkniętych o małej kubaturze. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia na prawdziwych przestrzeniach nie daje oczekiwanych efektów. Para ma mały ciężar dobry a w warunkach otwartej przestrzeni nie osiąga właściwego stężenia gaśniczego.

melatolin plusMelatolin Plus un modo sicuro per l'insonnia

Zapisuje się stosowanie pary wodnej w wnętrzach, których kubatura nie przekracza 500-520 m3. Powinny więc istnieć zamknięte pomieszczenia. Wszelkie nieszczelności spowodują zmniejszenie skuteczności gaszenia parą wodną. Najczęściej parę wodną dopasowuje się do gaszenia pożarów, jakie mogą stanąć w suszarniach drewna, składowiskach materiałów łatwopalnych, na statkach, przepompowniach produktów naftowych, w wnętrzach z kotłami wulkanizacyjnymi czy kolumnami rektyfikacyjnymi. Para, jako materiał gaśniczy potrafi istnieć przypisywana do gaszenia pożarów ciał stałych, które nie zachodzą w odpowiedź z wodą w specyficznych warunkach temperaturowych. Nie określone jest jednak zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów, jeżeli palące się materiały, w efektu kontaktu z parą wodną ulegną zniszczeniu. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów powoduje obniżenie stężenia tlenu do takiego poziomu, przy którym proces spalania jest niemożliwy. Para wodna rozcieńcza palne alkohole w powierzchni spalania. Najbardziej wydajne i dobre jest gaszenie pożarów parą nasyconą, która stanowi oferowana pod ciśnieniem od 6 do nawet 8 atmosfer. Para jako środek gaśniczy "steam fire extinguishing"może być kojarzona wyłącznie w niniejszych miejscach, co do jakich przypisuje się pewność, iż nie leżą w nich mieszkańce. Z pomocy na wielkie ciśnienie gaśnicze para potrafiła być skomplikowana dla zdrowia, i nawet bycia ludzkiego.