Pospiech bottrop

Ogień jest znacznie niszczycielską siłą. Gdy na prostej możliwości znajdzie odpowiednie na spalenie substancje, poddaje je całej destrukcji. Nieplanowany proces spalania może zdobyć prawie każde nasze nam materiały - ciała stałe, ciecze i gazy. W relacji od spalanego produktu do poskramiania pożarów dostosowuje się różne środki gaśnicze. Największym jest absolutnie woda. A nie w wszystkim przykładzie można się nią służyć. W pożarach odnosi się i dość często piany czy proszków. Mniej popularnym faktem jest granie pary wodnej do dławienia ognia i uniemożliwiania jego rozszerzania się. Mniejsza popularność pary wynika prawdopodobnie z obecnego, że można ją kierować tylko w wnętrzach zamkniętych a do gaszenia jedynie określonych pożarów. Para jako środek gaśniczy (ang. steam fire extinguishing) nie kształtuje się na model do gaszenia płonących lasów. Nie określa to, iż nie ważna z niej korzystać podczas gaszenia palącego się drewna. Para jest pomocnym rozwiązaniem między innymi podczas pożarów w miejscach będących do suszenia drewna, jednak metraż tych miejsc nie może przekraczać 500 metrów kwadratowych. Proces gaszenia parą liczy na oferowaniu jej pod ciśnieniem w teren pożaru. Dzięki temu następuje rozrzedzenie gazów palnych przesuwających się w jego rejonie, spada też stężenie tlenu, co w konsekwencji uniemożliwia jego wzrost, i po kilku minutach gaśnie ogień. Parę wykorzystuje się nie właśnie do gaszenia pożarów ciał stałych, ale też cieczy i gazów. Także w niniejszych przykładach ogień musi się szerzyć jedynie na placu zamkniętym. W kraju otwartym para wodna traci swoją skuteczność jako materiał gaśniczy.